Een maatwerk interieur herken je meteen, het is doordacht en specifiek afgestemd op de gebruiker. Het creëren van een hoogwaardig en stijlvol interieur is vaak complex. Hoe kom je tot het perfecte interieurconcept? De onderstaande stappen geven het proces weer welke we gezamenlijk doorlopen.

Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend gesprek inventariseren we de wensen. Wat zijn de verwachtingen? En hoe gaan we dit samen aanpakken? Aan de orde komen vormgeving, functionaliteit en budgettering.

Ontwerp
Voor het maken van een goed ontwerp is het belangrijk dat er over de juiste informatie wordt beschikt. In deze fase worden alle stukken verzameld en wordt zonodig de bestaande situatie opgemeten en/of wordt er een 3D-scan gemaakt. Vervolgens wordt er een begin gemaakt met de eerste schetsen, van losse ideeën naar een totaal concept. Dit wordt gepresenteerd in een voorlopig ontwerp (VO) waarbij de opdrachtgever feedback en aanvullende wensen kan geven. In deze fase is er is nog alle gelegenheid voor aanpassingen.

Na afronding van het VO komt het op finetuning aan en wordt er gewerkt aan de uitwerking van een definitief ontwerp (DO). In deze fase wordt de uiteindelijke materialisatie bepaald, maar ook het licht- en schakelplan definitief uitgewerkt. Het totaal ontwerp zal met behulp van 3D visualisaties, moodboards en stalen worden gepresenteerd, zodat er een duidelijk beeld wordt verkregen van het eindresultaat. Vervolgens investeren we tijd in het in detail uitwerken van het maatwerk en de verdere technisch uitwerking en de bijbehorende calculaties.

Uitvoering
Van ontwerp naar realisatie, de meest intensieve fase, hier komen namelijk alle disciplines samen. Om de opdrachtgever zo veel mogelijk te ontzorgen houden we tijdens de uitvoering toezicht op de kwaliteit door  o.a. het bijwonen van bouwvergaderingen, begeleiding op de werklocatie en coördinatie vanuit kantoor. Daarnaast houden we de planning en de begroting in het vizier. Op deze manier zorgen we dat het ontwerp wordt opgeleverd zoals getekend en bedoeld is.

Natuurlijk is het ook mogelijk om als opdrachtgever zelf controle te hebben over de uitvoering. Wij blijven in dat geval op de achtergrond beschikbaar voor eventuele ondersteuning die gewenst is.